torstai 29. huhtikuuta 2021

Aseksuaalisuus

Aseksuaalisuus voi ilmetä esimerkiksi jollakin seuraavista tavoista: 

a) henkilö ei koe ketään seksuaalisesti puoleensa vetävänä eikä myöskään tunne mielenkiintoa minkäänlaiseen seksuaaliseen toimintaan
b) henkilö kokee seksuaalista halua, mutta halulla ei ole kohdetta  
c) henkilö kokee seksuaalista halua vain erityisissä tilanteissa 

Aseksuaali voi olla niin sanotusti sex-favourable, eli seksiin positiivisesti suhtautuva/seksistä pitävä, sex-indifferent, eli seksiin neutraalisti suhtautuva tai sex-repulsed eli seksiin negatiivisesti suhtatuva. Aseksuaalin suhtautuminen seksiin voi myös vaihdella näiden kaikkien välillä ollen niin kutsutusti sex-ambivalent. Sex-favourable aseksuaali voi olla esimerkiksi henkilö, joka pitää seksuaalisista toiminnoista, mutta ei tunne seksuaalista vetovoimaa toisia kohtaan. Sex-favourable voi myös tuntea seksuaalista vetovoimaa, mutta tämä nousee esiin vain tietyissä, erityisissä tilanteissa. Sex-favourable voi myös olla aseksuaali, joka ei tunne seksuaalista vetovoimaa eikä mielenkiintoa seksuaalisiin toimintoihin, mutta siitä huolimatta esimerkiksi keskustelee mielellään seksistä ja seksuaalisuudesta toisten kanssa. Sex-repulsed kokee seksiä ja seksuaalisuutta kohtaan negatiivisia tunteita, joita voivat olla esimerkiksi pelko, inho tai jopa suoranainen viha ja sex-indifferent taas ei koe seksiä kiinnostavana, mutta ei toisaalta vastenmielisenäkään. Joitakuita sex-repulsed aseksuaaleja ahdistaa ainoastaan ajatus siitä, että olisi itse seksuaalisessa kanssakäymisessä kun taas toisille sex-repulsed aseksuaaleille kaikki seksiin liittyvä, koski se sitten itseä tai muita, aiheuttaa vastenmielisyyden tunteita. 

Jotkut aseksuaalit tuntevat seksuaalista viehätystä toisia kohtaan, mutta vetovoima tulee esiin vain tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi demiseksuaalisuus on aseksuaalisuuden kirjolle kuuluva identiteetti, josta on kysymys silloin, kun henkilö kykenee tuntemaan seksuaalista halua vain ihmisiin, joiden kanssa hän on luonut vahvan tunnesiteen. Tämä tunneside voi tarkoittaa esimerkiksi parisuhdetta tai ystävyyssuhdetta. Pelkästään viehättävä ulkonäkö tai miellyttävä luonne ei yleensä riitä herättämään demiseksuaalin seksuaalista kiinnostusta. Vahva tunnesidekään ei kuitenkaan ole mikään tae seksuaalisen vetovoiman syntymisestä. Samalla tavalla kuin homo ei kiinnostu kaikista samaa sukupuolta olevista ihmisistä tai hetero kaikista vastakkaisen sukupuolen edustajista, demiseksuaali ei viehäty kaikista, joiden kanssa hänellä on tunneside. 

Aseksuaalin vastakappale on aromanttinen. Katso uudestaan kohdat a, b ja c ja vaihda sana seksuaalinen romanttiseen. Aromanttinen voi olla romance-favourable, eli romantiikasta pitävä, romance-indifferent, eli romantiikkaan neutraalisti suhtautuva, romance-repulsed, eli romantiikkaan negatiivisesti suhtautuva tai romance-ambivalent, eli kaikkia edellä mainittuja sekaisin tai vaihdellen. Samoin kuin on olemassa demiseksuaaleja, on myös demiromanttisia, eli henkilöitä, jotka voivat kokea romanttista vetoa vain ihmisiin, joiden kanssa ovat luoneet vahvan tunnesiteen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilön on mahdollista ihastua tai rakastua vain ihmiseen, jonka kanssa hänellä on syvä ystävyyssuhde. Demiromanttinen ei tavallisesti ihastu esimerkiksi puolituttuihin tai julkisuuden henkilöihin. Kuten demiseksuaalisuudessa voimakas tunneside ei takaa seksuaalisen halun syntymistä, myöskään demiromanttiselle sydänystävyys ei automaattisesti tarkoita, että toista kohtaan syntyy romanttisia tunteita.

Henkilö voi olla sekä aseksuaali että aromanttinen tai vain jompikumpi. Yksinkertaistetusti sanottuna esimerkiksi panromanttinen aseksuaali ei koe seksuaalista halua ketään kohtaan, mutta voi kokea romanttista mielenkiintoa sukupuolesta riippumatta ja vastaavasti aromanttinen panseksuaali ei kärjistetysti tunne ketään kohtaan romanttista vetovoimaa, mutta voi sen sijaan kokea seksuaalista viehätystä sukupuoleen katsomatta. 

Aseksuaali voi siis vallan mainiosti tuntea romanttista rakkautta ja olla parisuhteessa. Monelta aseksuaalilta kysytään, kuinka heidän parisuhteensa eroavat ystävyyssuhteista, jos niihin ei kuulu seksi. Minusta tämä on aika surullinen kysymys ja osoittaa lähinnä sen, että kysyjän käsityksen mukaan parisuhteen ja ystävyyssuhteen ainoa ero on seksi. Avoimessa suhteessa eläjät kuulevat vastaavanlaisia kysymyksiä eri muodossa. "Miten teidän suhteenne eroaa fwb-suhteesta (eli friends with benefits, eli panokaverisuhteesta), kun teillä kerran on suhteen ulkopuolisiakin juttuja?" Eikö näiden kysyjien parisuhteessa ole muuta sisältöä kuin seksi? Eiköhän parisuhteella ja ystävyyssuhteella ja parisuhteella ja fwb-suhteella ole muitakin eroavaisuuksia kuin seksuaalinen kanssakäyminen, kuten vaikkapa sitoutumisen taso, erilaiset tavat rakastaa ja olla kiintynyt toiseen ihmiseen ja se, kuinka paljon omaa elämää jaetaan toisen henkilön kanssa? Kysymys on osoitettu niille ihmisille, joille parisuhde on se kaikista kiintynein ja merkityksellisin ihmissuhde. Tietenkään kaikissa tapauksissa parisuhde ei merkitse sitoutuneempaa ja läheisempää ihmissuhdetta kuin ystävyyssuhde. Osa ihmisistä ei tahdo jaotella ihmissuhteita erikseen ystävyys- ja parisuhteisiin vaan heille jokainen ihmissuhde on yksilöllinen persoonallisine piirteineen (ihmissuhdeanarkismi). 

Parisuhde aseksuaalin kanssa ei automaattisesti tarkoita seksitöntä parisuhdetta. Esimerkiksi demiseksuaalinen henkilö voi oman parisuhteensa sisällä olla seksuaalisesti hyvinkin aktiivinen ja kokea olevansa enemmän allo-, eli ei-aseksuaali kuin aseksuaali. Myös aseksuaali, joka ei edes erityisissä tilanteissa tunne seksuaalista halua toisia kohtaan, voi pitää seksuaalisista toiminnoista ja siten osallistua mielellään seksuaaliseen kanssakäymiseen. Toisaalta jotkut aseksuaalit, jotka eivät ole kiinnostuneet seksistä missään muodossa, mutta eivät toisaalta pidä sitä vastenmielisenäkään, saattavat silloin tällöin harrastaa seksiä kumppaninsa mieliksi. Osa saattaa harrastaa seksiä esimerkiksi biologisen lapsen saamisen toivossa. Lisäksi, vaikka parisuhde olisi seksitön, voi siinä silti olla runsain mitoin läheisyyttä. Vaikka ihminen ei olisi kiinnostunut seksistä hän voi silti olla erittäin läheisyydenkaipuinen. 

Samoin aromanttisuus ei tarkoita kyvyttömyyttä tuntea rakkautta, vaikka se voikin merkitä (ei merkitse aina!) romanttisen rakkauden puuttumista. Rakkautta on olemassa monenlaista muutakin kuin romanttista, kuten ystäviä kohtaan koettava rakkaus, perheenjäsenen rakastaminen, luontorakkaus ja niin edelleen. Myös henkilö, jolta puuttuu täysin kyky tuntea romantista vetovoimaa, voi olla parisuhteessa. Tällöin parisuhde vain perustuu muille asioille kuin romanttisille tunteille. Yksi esimerkki aromanttisesta parisuhteesta tai parisuhteen kaltaisesta suhteesta on queerplatoninen suhde, jonka voisi sanoa olevan niin sanotusti ystävyyssuhteen ja parisuhteen välimuoto. Queerplatoninen suhde muistuttaa perinteisesti tarkasteltuna enemmän parisuhdetta kuin ystävyyssuhdetta, mutta siitä puuttuvat romanttiset tunteet. Queerplatonisessa suhteessa voidaan esimerkiksi asua yhdessä, siinä voi olla enemmän fyysistä läheisyyttä kuin ystävyyssuhteissa yleensä ja/tai siinä vietetään aikaa yhdessä tiiviimmin ja omaa elämää jaetaan toiselle henkilölle enemmän kuin niin kutsutussa keskiverrossa ystävyyssuhteessa. 

Kun henkilö kertoo aseksuaalisuudestaan, haluavat jotkut ihmiset tehdä kaikkensa poistaakseen henkilön aseksuaalisuuden alkamalla suositella tälle terapiaa tai muuta "parannuskeinoa". Monen on vaikea käsittää, että aseksuaalisuus on useille seksuaalinen suuntautuminen ja identiteetti siinä missä toisille hetero- tai homoseksuaalisuus ilman että asiaan liittyy traumoja, hormonihäiriöitä tai muita ongelmia. Sitä paitsi, vaikka henkilön aseksuaalisuuteen liittyisi trauma tai hormonitoiminnan poikkeavuus, se ei millään tavalla mitätöi henkilön aseksuaalisuutta. Aseksuaalisuudessa ei myöskään ole kysymys siitä, että yksilöllä olisi ollut huono henkilökemia seksikumppaniensa kanssa aivan kuten homoseksuaalisuudessa ei ole kysymys siitä, että henkilöllä olisi ollut huonoja kokemuksia vastakkaisen sukupuolen edustajien kanssa. Myös yleinen toteamus; "Et vain ole löytänyt sitä oikeaa", on typerä. Määritelläänkö "se oikea" ainoastaan seksin kautta? Entä parisuhde, joka toimii kaikilta niiltä osin kuin hyvän ja terveen parisuhteen ajatellaan toimivan, mutta jossa vain ei ole seksiä tai jossa seksi ei tunnu toisesta osapuolesta miltään? Onko se jollain tavalla huono/vajavainen parisuhde? Osalla aseksuaaleista on voinut olla montakin seksikumppania elämänsä aikana eikä seksi siltikään ole välttämättä koskaan tuntunut heistä erityisen kiehtovalta

Aseksuaalisuus on laaja kirjo, jolle kuuluu valtava määrä erilaisia identiteettejä. Alla luettelen näistä identiteeteistä muutaman: 

Grey(a)seksuaali/harmaa(a)seksuaali: Kokee seksuaalista halua hyvin vähän, harvoin ja/tai vain tietyissä tilanteissa tai tuntee seksuaalista halua suhteellisen usein, mutta ei koe tarvetta tehdä asialle mitään.
Aegoseksuaali: Kokee seksuaalista halua ja voi nähdä jonkun seksuaalisesti puoleensa vetävänä, mutta ei tahdo osallistua seksuaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa.
Aceflux: Henkilö, jonka aseksuaalisuuden taso vaihtelee ollen välillä täysin aseksuaali, toisinaan ei-aseksuaali, eli alloseksuaali, ja joskus jotain näiden väliltä (esim. harmaa, demi yms.)
Polarseksuaali: Henkilö on toisinaan voimakkaan seksuaalinen ja ajoittain täysin aseksuaali olematta juuri koskaan mitään siltä väliltä.
Frayseksuaali: Niin sanotusti demiseksuaalin vastakohta, eli henkilö, joka tuntee seksuaalista halua vain henkilöihin, joihin hänellä ei ole tunnesidettä.
Lithoseksuaali/akoiseksuaali: Henkilö, joka tuntee seksuaalista vetovoimaa, mutta ei halua, että siihen vastataan/seksuaalinen vetovoima katoaa, jos halun kohde osoittaa vastakaikua.
Reciproseksuaali: Henkilö, joka kykenee tuntemaan seksuaalista halua ainoastaan henkilöön, jolta saa vastakaikua.
Omniaseksuaali: Ei koe minkäänlaista seksuaalista halua kehenkään yhtään missään tilanteessa eikä myöskään halua esimerkiksi keskustella seksiin liittyvistä asioista.
Noetiseksuaali: Henkilö, joka kokee seksuaalista vetovoimaan ainoastaan henkilöön, johon hänellä on mentaalinen yhteys. Tämä voi tarkoittaa esim. samankaltaisia elämänkatsomuksia, maailmankuvia tai mielenkiinnon kohteita. Yksi samankaltainen suuntautuminen tämän kanssa on esim. encephaloseksuaali, mutta en itse osaa kuvata näiden kahden välistä eroavaisuutta, mikäli niillä sellainen on.
Myrseksuaali: Henkilö edustaa useita eri aseksuaalikirjon identiteettejä joko samanaikaisesti tai vaihdellen. 

Demiseksuaalisuus herättää toisinaan hämmästystä ja jopa jonkinasteista loukkaantumista ihmisissä. Kun henkilö kertoo olevansa demiseksuaali ja selittää termin merkityksen, siihen saatetaan tokaista esimerkiksi: "Mutta eikös useilla ole periaate, että seksuaaliseen kanssakäymiseen suostutaan ainoastaan vakituisessa parisuhteessa?" "Suurin osa varmasti harrastaa seksiä mieluiten sellaisen ihmisen kanssa, joihin heillä on tunneside" tai "Onko sitten niin, että jos ei ole demiseksuaali, on täysin tunteeton ihminen, jolle kelpaa seksikumppaniksi kuka tahansa?"   

Demiseksuaalisuudessa ei ole kysymys periaatteesta vaan siitä, että seksuaalista halua ei yksinkertaisesti ole ilman tunnesidettä. Ihminen, jolle ajatus "ei seksuaalista kanssakäymistä ilman parisuhdetta" on lähinnä periaate, voi kuitenkin tuntea seksuaalista halua. Hän on vain päättänyt, ettei toteuta haluaan ennen kuin on muodostanut halun kohteen kanssa vakituisen parisuhteen. Ihan niin kuin karkkilakossa oleva ihminen voi tuntea makeanhimoa, mutta on tehnyt päätöksen pidättäytyä ylimääräisen sokerin syömisestä. Se on täysin eri asia kuin se, ettei ylipäätään tunne minkäänlaista mielitekoa karkkeihin. Moni varmasti ryhtyy seksuaaliseen kanssakäymiseen mieluiten sellaisessa ihmissuhteessa, jossa vallitsee vahva, emotionaalinen side, mutta demiseksuaali nimenomaan tarvitsee tunnesiteen seksuaalisen vetovoiman synnyttämiseksi kun taas ei-demiseksuaalille tunneside on usein seksin paremmaksi tekevä, mutta ei siitä huolimatta välttämätön asia 

Se, että ihminen ei ole demiseksuaali ei tarkoita, että ihminen olisi tunteeton seksiaddikti, jolle kelpaa kuka tahansa vaan ainoastaan sitä, että seksuaalisen vetovoiman syntyminen ei vaadi tunnesidettä. Ei-demiseksuaalille voi seksuaalisen mielenkiinnon kehittymiseen riittää esimerkiksi puoleensa vetävä ulkonäkö tai viehättävä persoonallisuus. Demiseksuaalisuus ei myöskään tarkoita aidompia/vahvempia tunteita tai parempaa kykyä rakastaa. Ei-demiseksuaali voi olla aivan yhtä rakastava, herkkä ja tunteellinen kuin demiseksuaali, vaikka hän ei välttämättä tarvitsekaan seksuaalisen halun synnyttämiseksi voimakkaita rakkauden tunteita. 

Demiseksuaali voi myös harrastaa seksiä ilman tunnesidettä. Syitä demiseksuaalille ryhtyä tällaiseen seksiin voi olla esimerkiksi halu kokeilla irtoseksiä muiden ihmisten hehkutusten vuoksi tai halu miellyttää toista ihmistä. Demiseksuaali voi harrastaa irtosuhteita yksinkertaisesti siitäkin syystä, että hän pitää seksistä, mutta tällaisissa tapauksissa seksuaalisesta kanssakäymisestä vain puuttuu demiseksuaalin osalta toiseen henkilöön koettava seksuaalinen vetovoima. 

Demiseksuaalisuudessa on olemassa myös joitakin alatyyppejä, joita ovat ainakin: 

Apresseksuaali: Tuntee seksuaalista mielenkiintoa vain henkilöön, johon kokee ennestään muutakin vetovoimaa, esim. romanttista, platonista tai mentaalista. Apresseksuaalin ja demiseksuaalin eron sanotaan olevan siinä, että demiseksuaali tarvitsee nimenomaan tunnesiteen (esim. parisuhteen tai ystävyyssuhteen) seksuaalisen halun synnyttämiseen, kun taas apresseksuaalille seksuaalisen vetovoiman kehittymiseen riittää, että hän ylipäätään kokee henkilöä kohtaan jotain, yleensä emotionaalista, vetovoimaa riippumatta siitä, onko apresseksuaalin ja vetovoiman kohteen välillä tunnesidettä. Yksi apresseksuaalin kanssa samankaltainen identiteetti on axioseksuaali, mutta en jälleen ole varma näiden kahden välisistä eroavaisuuksista.
Sequenceseksuaali: Tuntee seksuaalista halua vain henkilöön, johon kokee myös romanttista vetovoimaa. Sequenceseksuaali eroaa demi- ja apresseksuaalista siten, että demi- ja apresseksuaalit eivät tarvitse välttämättä juuri romanttista vetovoimaa halun synnyttämiseen vaan heillä halun saattavat nostattaa myös vaikkapa platoniset tunteet. Lisäksi, jos puhutaan romantiikasta, demiseksuaali tarvitsee seksuaalisen mielenkiinnon syntymiseen yleensä jo jonkin aikaa kestäneen vakituisen parisuhteen, kun taas sequenceseksuaalin halu voi kehittyä pelkästä ihastumisen tai rakastumisen tunteesta ilman minkäänlaista suhdetta toiseen ihmiseen. Sequenceseksuaalin vastakohta on ansequenceseksuaali, eli henkilö, joka viehättyy seksuaalisesti vain ihmisistä, joista hän ei ole kiinnostunut romanttisesti. 

Jonkinasteinen aseksuaalisuus on ollut osa identiteettiäni niin kauan kuin muistan. Aluksi ajattelin kyseen olevan pikemminkin nuoresta iästä ja/tai ujoudesta kuin aseksuaalisuudesta, mutta ajan myötä minusta alkoi tuntua, että mitä vanhemmaksi tulin, sitä vahvemmin ymmärsin samastuvani ainakin jossain määrin enemmän aseksuaaleihin kuin alloseksuaaleihin. Aikanaan en kuitenkaan tiennyt aseksuaalisuuden olevan kirjo vaan luulin sen tarkoittavan aina täydellistä mielenkiinnon puutetta kaikkea seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvää kohtaan, ja siksi oloni tuntui pitkään hyvin epävakaalta ja ristiriitaiselta, kun koin, että aseksuaali ei kuvaa minua ja samaan aikaan tunsin myös, etten ole alloseksuaalikaan. Tunsin oloni ulkopuoliseksi alloseksuaalien seurassa, mutta toisaalta en kokenut saavani yhteyttä aseksuaaleihinkaan, sillä yrittäessäni selvitellä heidän kanssaan syytä kokemuksilleni, kohtasin enimmäkseen sellaisia aseksuaaleja, jotka eivät ymmärtäneet, miksi seksuaalisuuden pohtiminen kiinnostaa yhtään ketään missään muodossa ja joille seksuaalisuudesta puhuminen tai kyseisten puheiden kuunteleminen ylipäätään aiheutti vastenmielisyyden tunteita huolimatta siitä, kuinka neutraalisti asiaa yritti käsitellä. Alloseksuaalien mielestä taas syy jonkinasteisille aseksuaalisuuden kokemuksilleni oli joko se, etten ollut kohdannut riittävän viehättävää ihmistä tai se, että seksuaalisuuteni oli lukossa estyneisyyden ja häveliäisyyden takia. 

Minulle oli suuri helpotus huomata, että aseksuaalisuus ei ole mustavalkoinen asia, joka ilmenee kaikilla tismalleen samalla tavalla vaan värikäs kirjo, josta löydän useita samastuttavia identiteettejä.

Lisää luettavaa:

Luettelo aseksuaalikirjon identiteeteistä

Luettelo aromanttisuuskirjon identiteeteistä 

Mitä kaikkea vetovoima voi tarkoittaa?

Viimeiseksi mainittu linkki opettaa, että vetovoima ei merkitse ainoastaan seksuaalista tai romanttista mielenkiintoa vaan niiden lisäksi on olemassa myös esimerkiksi esteettinen vetovoima, eli ulkonäöstä viehättyminen (ei välttämättä liity mitenkään seksuaalisuuteen), sensuaalinen vetovoima, eli halu fyysiseen läheisyyteen ilman seksiä (esim. halailu, suuteleminen tai hieronta), sosiaalinen vetovoima, eli toisen henkilön ihailu ja/tai halu olla vetovoiman kohteen kaltainen, tutelaarinen vetovoima, eli halu pitää huolta vetovoiman kohteesta ja suojella tätä ja ceduraalinen vetovoima eli halu saada vetovoiman kohteelta huolenpitoa ja suojelua.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti