perjantai 19. maaliskuuta 2021

Multiseksuaalisuus

Multiseksuaalinen ihminen on henkilö, joka on kiinnostunut seksuaalisesti ja/tai romanttisesti useamman kuin yhden sukupuolen edustajista. Tunnetuin multiseksuaalisuuden muoto lienee biseksuaalisuus, mutta tämän lisäksi on myös esimerkiksi panseksuaalisuus, polyseksuaalisuus ja omniseksuaalisuus. Näille suuntautumisille on omat määritelmänsä, mutta nekään eivät aina ole mustavalkoisia vaan riippuvat myös siitä, kuinka kyseisiin suuntautumisiin identifioituvat henkilöt määrittelevät termit omalla kohdallaan. 

Toisinaan ihmiset erottavat toisistaan seksuaalisen ja romanttisen suuntautumisen, jolloin seksuaalinen suuntautuminen kuvaa nimenomaan halua seksuaaliseen kanssakäymiseen halun kohteen kanssa ja romanttinen mielenkiinto taas merkitsee toiveita romanttisista teoista (joihin parisuhde voi kuulua tai olla kuulumatta) kiinnostuksen kohteen kanssa. Henkilö voi olla esimerkiksi heteroromanttinen multiseksuaali, jolloin hän kokee seksuaalista halua useampaa kuin yhtä sukupuolta kohtaan, mutta luo romanttisia tunnesiteitä ainoastaan vastakkaisen sukupuolen edustajiin. Useilla seksuaalinen ja romanttinen suuntautuminen kuitenkin kulkevat käsi kädessä (esim. homo on yleensä sekä homoseksuaali että homoromanttinen ja multiseksuaali on yleensä myös multiromanttinen) ja selkeyden vuoksi tässäkin kirjoituksessa seksuaalisuudella tarkoitetaan myös romanttista vetovoimaa. 

Erään määritelmän mukaan biseksuaali ja polyseksuaali kuvaavat henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita useammasta kuin yhdestä, mutta eivät välttämättä kaikista sukupuolista, kun taas panseksuaali ja omiseksuaali tuntevat vetoa kaikkiin sukupuoliin. Bi- ja polyseksuaalin välisen eroavaisuuden sanotaan olevan siinä, että polyseksuaali ei kiinnitä huomiota sukupuoleen vaan viehättyy persoonasta, kun taas biseksuaalille vetovoimaan vaikuttaa, persoonan lisäksi, myös sukupuoli. Biseksuaali saattaa kokea eri sukupuolet viehättävinä erilaisista syistä. Heitä kiehtovat naisissa tietyt ominaisuudet, miehissä toiset asiat ja muunsukupuolisissa taas jotkin muut piirteet. 

Kaikkiin sukupuoliin suuntautuneita kutsutaan pan- ja omniseksuaaleiksi, joista, eräiden määritelmien mukaan, omniseksuaalille sukupuoli on vetovoimaan vaikuttava tekijä ja panseksuaali taas viehättyy vain persoonasta. 

Mikäli olet nyt hämmentynyt ja ajattelet, että eihän ole olemassa muita sukupuolia kuin nainen ja mies, lukaisepa aikaisempi kirjoitukseni: https://omalaatuinenautismi.blogspot.com/2021/03/sukupuolen-moninaisuus.html

Määritelmät eivät tosiaan ole yksiselitteisiä ja esimerkiksi moni biseksuaali kuvaa itseään nimenomaan ihmiseen rakastuvaksi henkilöksi, joka ei katso sukupuolta. Ihmiset määrittelevät suuntautumiset eivätkä suuntautumiset ihmisiä ja sen vuoksi koen paremmaksi kirjoittaa multiseksuaalisuudesta, jonka sisään kaikki mainitut suuntautumiset mahtuvat. 

Multiseksuaalin vastakohta on monoseksuaali, joka siis kuvaa seksuaalisen ja/tai romanttisen vetovoiman tuntemista yhteen sukupuoleen. Monoseksuaaleja ovat esimerkiksi homo- ja heteroseksuaalit. 

Multiseksuaalisuus väärin ymmärretään toisinaan synonyymiksi monisuhteisuudelle tai pettämiselle. Tässä vaiheessa on hyvä korostaa, että *eettinen monisuhteisuus ei ole sama asia kuin pettäminen. Multiseksuaali voi tietenkin olla monisuhteinen sekä valitettavasti myös pettäjä, mutta näillä asioilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, onko henkilö multi- vai monoseksuaalinen sillä eettisesti monisuhteisia ihmisiä löytyy myös monoseksuaaleista ja heterot ja homot ovat syyllistyneet uskottomuuteen siinä missä multiseksuaalitkin. Itse olen multiseksuaali sekä monogaaminen eli yksiavioinen. 

Älyttömin väärinkäsitys erityisesti pan-, poly- ja omniseksuaalisuuden suhteen on se, että kyseiset suuntautumiset sisältäisivät seksuaalisten/romanttisten tunteiden kokemisen muitakin kuin ihmisiä kohtaan. Tiedän monen panseksuaalin kuulleen kysymyksen: "Rakastutko myös esineisiin ja eläimiin?" kun he ovat kertoneet tuntevansa vetoa kaikkia sukupuolia kohtaan. Mistä lähtien eläimet ja esineet ovat olleet sukupuolia? Haluan huomauttaa, että minulla ei ole mitään objektiseksuaalisuutta, eli sitä vastaan, että jotkut ihmiset tuntevat vetovoimaa elottomiin asioihin, kuten esimerkiksi esineisiin tai piirroshahmoihin.

Suuntautuminen useampaan kuin yhteen sukupuoleen ei myöskään tarkoita, että viehättyy jokaisesta tapaamastaan ihmisestä. Useimmat ihmiset ymmärtävät, että heteronainen ei tunne vetovoimaa jokaista tapaamaansa miestä kohtaan ja heteromies ei kiinnostu jokaisesta kohtaamastaan naisesta, mutta jostain syystä multiseksuaalien kuvitellaan viehättyvän kirjaimellisesti kaikista ihmisistä. Kuvitellaan, että sinä, joka tätä tällä hetkellä luet, olet kiinnostunut ainoastaan miehistä ja etsit itsellesi tällä hetkellä parisuhdekumppania. Riittääkö sinulle, että tuleva kumppanisi on mies vai toivotko kenties myös, että hänellä olisi miellyttävä luonne ja arvomaailmanne kohtaisivat? Samoin multiseksuaalille ei riitä vain se, että kumppaniehdokas on ihminen. 

On omituista, että multiseksuaalisuuden oletetaan olevan synonyymi ihmiselle, jolle ei yksi kumppani riitä. Jos miehen kanssa seurustelevan biseksuaalin ajatellaan haikailevan koko suhteen ajan naisten perään, eikö samankaltaisesti voisi ajatella myös kenestä tahansa heterosta tai homosta? Eikö yhtä lailla voisi sanoa, että suhteessa olevat heteromiehet ja lesbonaiset haaveilevat jatkuvasti muista naisista tai vastaavasti niin, että homomiehet ja heteronaiset haikailevat aina muiden miesten perään? 

Kuten aiemmin kirjoitin, jokainen määrittelee suuntautumisensa omalla tavallaan. Minulle multiseksuaalisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että henkilön sukupuoli ei sanele sitä, voinko olla hänen kanssaan romanttisessa suhteessa vaan siihen vaikuttavat täysin eri tekijät, kuten arvomaailma ja luonne. Koska en juuri näe sukupuolta vaikuttavana asiana yksilön viehätysvoimassa, pidän itseäni panromanttisena tai panseksuaalina. Usein kuitenkin kutsun itseäni myös biseksuaaliksi, koska kyseinen termi tunnetaan yleensä panseksuaalisuutta paremmin. 

Eräitä hassuimpia kuulemiani käsityksiä multiseksuaalisuudesta ovat myös se, ettei henkilö voisi olla multiseksuaali, mikäli hän ei ole kokenut romanttisia tai seksuaalisia asioita kaikkien sukupuolten edustajien kanssa, ja se, että tietyn näköinen tai luonteinen henkilö ei voisi olla multiseksuaali. Onko seksuaalisesti kokematon henkilö automaattisesti aseksuaali? Ei, joten miksi nainen, jolla on ollut romanttinen/seksuaalinen suhde mieheen, mutta ei naiseen, olisi automaattisesti hetero? Olen muutaman kerran kuullut kuinka esimerkiksi naisoletetun henkilön multiseksuaalisuus on kyseenalaistettu siksi, että hän on kuulemma ulkonäöltään ja/tai luonteeltaan liian feminiininen. Mitä tekemistä tällaisilla asioilla on seksuaalisen suuntautumisen kanssa?

 

*Eettisellä monisuhteisuudella tarkoitetaan suhdemuotoa, jossa avoimesta suhteesta ja/tai polyamorisesta suhteesta on sovittu yhdessä. Epäeettisessä monisuhteisuudessa taas on kysymys siitä, että suhteessa, jonka on sovittu olevan suljettu, joku harjoittaa monisuhteisuutta kumppaninsa/kumppaniensa selän takana eli pettää. 

Polyamorisessa suhteessa henkilöllä on useampi kuin yksi vakituinen kumppani. Kuten kahden ihmisen suhteet, polyamorinenkin suhde voi olla suljettu tai avoin. Avoimessa suhteessa on yhdessä sovittu, että osapuolilla voi olla myös suhteen ulkopuolisia irtosuhteita kun taas suljetussa suhteessa halutaan pitää romanttiset/seksuaaliset kanssakäymiset ainoastaan vakituisten kumppanusten välisinä asioina.

 

Lue lisää:

Bi/pan(multi)seksuaalisuudesta:

"Emme välttämättä ole kiinnostuneita orgioista"

"Myös homot suhtatuvat epäillen biseksuaaleihin" 

"Lopetetaan binaisten demonisointi"

Polyamoriasta/monisuhteisuudesta:

Polyamoria - opas sotealojen ammattilaisille

Objektiseksuaalisuudesta:

Objektiseksuaali Anne elää parisuhteessa WTC-tornien kanssa 

Objektiseksuaalisuus ei ole luonnotonta eikä kyseessä ole sairaus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti